instalacja

releng-tool można zainstalować korzystając z pip:

pip install releng-tool
 (or)
python -m pip install releng-tool

Następujące polecenie sprawdza, czy pakiet został zainstalowany:

releng-tool --version
 (or)
python -m releng_tool --version

szybki start

Poniżej przedstawiono szereg kroków mających na celu pomoc w przygotowaniu nowego środowiska do korzystania z tego pakietu. Quick-start będzie korzystać z najnowszej wersji Pythona.

linuxa

Chociaż korzystanie z Python/pip jest praktycznie zgodne pomiędzy dystrybucjami Linuxa, poniżej przedstawiono serię kroków pomocniczych, aby zainstalować dany pakiet w określonych dystrybucjach Linuxa. Z terminala wywołaj następujące polecenia:

arch

$ sudo pacman -Sy
$ sudo pacman -S python-pip
$ sudo pip install releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

This package is also available on AUR.

centos

$ sudo yum install epel-release
$ sudo yum install python-pip
$ sudo pip install releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

fedora

$ sudo dnf install python-pip
$ sudo pip install releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

opensuse

$ pip install releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

ubuntu

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python-pip
$ sudo pip install releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

os x

Z terminala wywołaj następujące polecenia:

$ sudo easy_install pip
$ sudo pip install releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

windows

Należy upewnić się, że najnowsza wersja Pythona jest zainstalowana.

Python - Pliki do pobrania

W momencie otarcia instalatora zaleca się wybrać opcję „Add Python to PATH”; jednakże użytkownicy mogą wybrać dowolną ścieżkę do otwarcia Pythona (w kolejnych krokach zakłada się, że Python jest dostępny w tej ścieżce).

Otwórz wiersz poleceń Windowsa i wywołaj:

> python -m pip install releng-tool
> python -m releng_tool --version
releng-tool <version>

oprogramowanie

Aby zainstalować najnowsze źródła oprogramowania, można skorzystać z następującego polecenia pip:

pip install git+https://github.com/releng-tool/releng-tool.git