Instalacja

The recommended method of installing/upgrading releng-tool is using pip:

pip install -U releng-tool
 (or)
python -m pip install -U releng-tool

Następujące polecenie sprawdza, czy pakiet został zainstalowany:

releng-tool --version
 (or)
python -m releng-tool --version

Szybki start

The following provides a series of steps to assist in preparing a new environment to use this package.

Chociaż korzystanie z Python/pip jest praktycznie zgodne pomiędzy dystrybucjami Linuxa, poniżej przedstawiono serię kroków pomocniczych, aby zainstalować dany pakiet w określonych dystrybucjach Linuxa. Z terminala wywołaj następujące polecenia:

$ sudo pacman -Sy
$ sudo pacman -S python-pip
$ sudo pip install -U releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

This package is also available on AUR.

$ sudo yum install epel-release
$ sudo yum install python-pip
$ sudo pip install -U releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>
$ sudo dnf install python-pip
$ sudo pip install -U releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>
$ pip install -U releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>
$ sudo apt update
$ sudo apt install python-pip
$ sudo pip install -U releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

Z terminala wywołaj następujące polecenia:

$ sudo easy_install pip
$ sudo pip install -U releng-tool
$ releng-tool --version
releng-tool <version>

Należy upewnić się, że najnowsza wersja Python jest zainstalowana.

W momencie otarcia instalatora zaleca się wybrać opcję „Add Python to PATH”; jednakże użytkownicy mogą wybrać dowolną ścieżkę do otwarcia Python (w kolejnych krokach zakłada się, że Python jest dostępny w tej ścieżce).

Otwórz wiersz poleceń Windowsa i wywołaj:

> python -m pip install -U releng-tool
> python -m releng-tool --version
releng-tool ~version~

Oprogramowanie

Aby zainstalować najnowsze źródła oprogramowania, można skorzystać z następującego polecenia pip:

pip install git+https://github.com/releng-tool/releng-tool.git