releng-tool

releng-tool może pomóc podczas wydawania projektu. Pozwala ono użytkownikowi zdefiniować do przetworzenia jeden lub większą ilość pakietów. Każdy z pakietów ma możliwość wykonania ć kilka etapów: pobierania, dekompresji, łatania, konfigurowania, budowania i instalacji; to od projektu zależy, co dany pakiet będzie definiować. Najprostszym typem pakietu jest pakiet oparty na skryptach, który umożliwia użytkownikowi definiować dowolne skrypty dot. sposobu wykonywania różnych etapów wydawania projektu. Pakiet nie musi obowiązkowo obsługiwać wszystkich etapów. Dostarczone są pakiety pomocnicze, jak na przykład autotools, w przypadku projektów wykorzystujących możliwość wspólnego budowania.

Mimo że releng-tool może pomóc w konfiguracji i budowaniu projektu, schemat nie stara się zapewnić idealnej piaskownicy (sandbox) dla owego procesu. Użytkownicy tworzący projekty będą posiadali całkowite prawo do wyboru kompilatorów/toolchainów oraz interakcji między miejscem przechowującym/docelowym, a systemem hosta.